Calendar

2nd August 2021
 • 2nd August 2021  10:30 - 12:30 - Beginners Course (1st session) ( details)

   

3rd August 2021
 • 3rd August 2021  10:30 - 12:30 - Beginners Course (2nd session) ( details)

   

4th August 2021
 • 4th August 2021  10:30 - 12:30 - Beginners Course (3rd session) ( details)

   

5th August 2021
 • 5th August 2021  10:30 - 12:30 - Beginners Course (4th session) ( details)

   

7th August 2021
 • 7th August 2021  13:30 - 17:00 - Scored Round - WA720 ( details)

   

22nd August 2021
 • 22nd August 2021  10:30 - 17:00 - Scored Round - St George, Albion, Windsor ( details)

   

5th September 2021
 • 5th September 2021  09:30 - 17:00 - Scored Round - York, Hereford, Bristols ( details)

   

19th September 2021
 • 19th September 2021  09:30 - 17:00 - Scored Round - WA1440 and Metric rounds ( details)

   

buy dnp online | buy dnp uk